Lietuvoje žemės ūkis yra vienas iš seniausių verslų gyvavusių nuo pat valstybės susikūrimo. Tai yra nesustojantis maisto šaltinis būtinas visos šalies išlikimui. Ūkininkai supranta jiems deleguotą užduotį ir stengiasi pateisinti vartotojų lūkesčius. 

Tam, kad žemės ūkis išliktų, jis turi būti konkurencingas ES šalių rinkoje. Šalis, taip pat ir Europos Sąjunga aktyviai investuoja į šią pramonės šaką, nes tik nuo jos priklauso gyventojų gerbūvis. Štai 2014-2020 metais į Lietuvos žemės ūkį ir kaimo vietovių plėtrą buvo investuota 4,7 milijardai eurų, o štai 2021-2027 metų laikotarpyje planuojama skirti dar 5,5 milijardus eurų. Verta nepamiršti, jog ūkininkai, gaunantys šią paramą turėjo skirti dar tokią pat 50% procentų sumą iš savo lėšų, o tai reiškia, kad bendra investicijų į žemės ūkį suma dvigubėja. 

Ūkininkų veiklą įtakoja ir klimato kaita. Bandoma plėtoti ekologišką ūkininkavimą, mažinti gyvulininkystės ūkių užterštumą, patobulinti laukų melioravimo bei irigacines sistemas. 

Lietuvos ūkininkai savo aktyvia veikla kasmet įrodo, jos sugeba konkuruoti ES šalių ekonominėje aplinkoje. Visiems užtenka vietos – ir stambiems ūkininkams, ir mažiems ūkiams. Štai 2020 metais buvo 153 ūkiai, turintieji daugiau nei 150 karvių bandas – jiems tenka apie 80 proc. pieno. 25 000 ūkių turėjo nuo 1 iki 10 karvių, o 3 500 nuo 11 iki 150 karvių. Jiems visiems teko apie 20 procentų pagaminto pieno.

Ūkininkai atsižvelgdami į rinkos sąlygas prisitaiko prie kintančių veiksnių. Kuria daugiašakės gamybos ūkius, skaido ūkius arba atvirkščiai – kooperuojasi. Paramą gauna tik aktyviai dirbantys ir investuojantys savo pačių uždirbtas lėšas. Ūkininkai bando ieškoti alternatyvių savo produkcijos realizavimo būdų, ieško pirkėjų užsienyje arba kviečia vartotojus atvykti tiesiai pas juos. Kiekvienas ieško savo nišos išgyvenimui, o tai garantuoja, kad žemės ūkis išliks kol yra Lietuvos valstybė, nes būtent ši pramonės šaka lydi mus nuo pat šalies susikūrimo per visas negandas ir pergales. Nesvarbu kokia politinė jėga valdžioje ar kokia stichinė nelaimė ištinka šalį.